Акціонерам Взаємодія з акціонерами
banner-bg
2023
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 02.10.2023 р. (дата розмiщення - 04.10.2023 р.)
ZAK_Doc_2023_10_02_001
ZAK_Doc_2023_10_02_001
ZAK_Doc_2023_10_02_001.docx
КЕП (кваліфікований електронний підпис)
report
report
report.xml
КЕП (кваліфікований електронний підпис)
Документи дистанцiйних рiчних загальних зборiв акцiонерiв 21 серпня 2023 року
Повiдомлення акцiонерiв про прийнятi загальними зборами рiшення (дата розмiщення - 31 серпня 2023 року)
ZAK_Protokoly_pidsumky
ZAK_Protokoly_pidsumky
ZAK_Protokoly_pidsumky.pdf
КЕП (кваліфікований електронний підпис)
ZAK_Protokol_29_DZZA
ZAK_Protokol_29_DZZA
ZAK_Protokol_29_DZZA.pdf
КЕП (кваліфікований електронний підпис)
Повiдомлення про проведення 21.08.2023 р.дистанцiйних загальних зборiв (дата розмiщення - 20 липня 2023 року).
ZAK_Doc_2023_08_16_001
Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 16.08.2023 (дата розмiщення - 18 серпня 2023 року)
ZAK_Doc_2023_08_16_001.doc
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 13.07.2023 (дата розмiщення - 20 липня 2023 року)
ZAK_Doc_2023_07_20_001
ZAK_Doc_2023_07_20_001.doc
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 16.08.2023 (дата розмiщення - 18 серпня 2023 року)
ZAK_Doc_2023_08_16_001
ZAK_Doc_2023_08_16_001.doc
ZAK_Doc_2023_08_16_001.doc
КЕП
Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2022 рiк (дата розмiщення - 14.09.2023 р.)
REPORT_00222226_2022
REPORT_00222226_2022.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report.xml
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Повiдомлення про проведення 21.08.2023 р.дистанцiйних загальних зборiв (дата розмiщення - 20 липня 2023 року)
ZAK_Doc_2023_07_20_001
ZAK_Doc_2023_07_20_001.doc
ZAK_Doc_2023_07_20_001.doc
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 13.07.2023 (дата розмiщення - 20 липня 2023 року)
ZAK_Doc_2023_07_20_002
ZAK_Doc_2023_07_20_002.doc
ZAK_Doc_2023_07_20_002.doc
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Перелiк документiв акцiонера (представника) для участi у дистанцiйних загальних зборах (дата розмiщення - 20 липня 2023 року)
ZAK_Doc_2023_07_20_003
ZAK_Doc_2023_07_20_003.doc
ZAK_Doc_2023_07_20_003.doc
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Бюлетень для голосування (щодо iнших питань порядку денного, крiм обрання органiв Товариства) на дистанцiйних загальних зборах (дата розмiщення - 11 серпня 2023 року)
ZAK_Buleten_prostyi_20230821
ZAK_Buleten_prostyi_20230821.docx
ZAK_Buleten_prostyi_20230821.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
ZAK_Buleten_prostyi_20230821
ZAK_Buleten_prostyi_20230821.pdf
ZAK_Buleten_prostyi_20230821.pdf
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Особлива iнформацiя (Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв) емiтента (дата розмiщення - 22.08.2023 р.)
ZAK_Doc_2023_08_21_001
ZAK_Doc_2023_08_21_001.docx
ZAK_Doc_2023_08_21_001.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report.xml
report.xml
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Повiдомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації (дата розмiщення - 31.07.2023 р.)
ZAK_Doc_2023_07_13_002
ZAK_Doc_2023_07_13_002.pdf
ZAK_Doc_2023_07_13_002.pdf
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 13.07.2023 р. (дата розмiщення - 31.07.2023 р.)
ZAK_Doc_2023_07_13_001
ZAK_Doc_2023_07_13_001.docx
ZAK_Doc_2023_07_13_001.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report.xml
report.xml
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 26.06.2023 р. (дата розмiщення - 27.06.2023 р.)
ZAK_Doc_2023_06_26_001
ZAK_Doc_2023_06_26_001.docx
ZAK_Doc_2023_06_26_001.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report.xml
report.xml
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 15.06.2023 р. (дата розмiщення - 16.06.2023 р.)
ZAK_Doc_2023_06_15_001
ZAK_Doc_2023_06_15_001.docx
ZAK_Doc_2023_06_15_001.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report.xml
report.xml
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 01.06.2023 р. (дата розмiщення - 02.06.2023 р.)
ZAK_Doc_2023_06_01_001
ZAK_Doc_2023_06_01_001.docx
ZAK_Doc_2023_06_01_001.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report.xml
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 22.05.2023 р. (дата розмiщення - 23.05.2023 р.)
ZAK_Doc_2023_05_22_001
ZAK_Doc_2023_05_22_001.docx
ZAK_Doc_2023_05_22_001.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report.xml
report.xml
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 01.05.2023 р. (дата розмiщення - 02.05.2023 р.)
ZAK_Doc_2023_05_01_001
ZAK_Doc_2023_05_01_001.docx
ZAK_Doc_2023_05_01_001.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report.xml
report.xml
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 21.03.2023 р. (дата розмiщення - 22.03.2023 р.)
ZAK_Doc_2023_03_21_001
ZAK_Doc_2023_03_21_001.docx
ZAK_Doc_2023_03_21_001.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report-7.xml
report.xml
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Повiдомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації (дата розмiщення - 23.02.2023 р.)
ZAK_Doc_2023_02_23_002
ZAK_Doc_2023_02_23_002.pdf
ZAK_Doc_2023_02_23_002.pdf
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 20.02.2023 р. (дата розмiщення - 23.02.2023 р.)
ZAK_Doc_2023_02_20_001
ZAK_Doc_2023_02_20_001.docx
ZAK_Doc_2023_02_20_001.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report.xml
report.xml
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 23.01.2023 р. (дата розмiщення - 24.01.2023 р.)
ZAK_Doc_2023_01_23_001
ZAK_Doc_2023_01_23_001.docx
ZAK_Doc_2023_01_23_001.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report.xml
report.xml
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 19.01.2023 р. (дата розмiщення - 20.01.2023 р.)
ZAK_Doc_2023_01_19_001
ZAK_Doc_2023_01_19_001.docx
ZAK_Doc_2023_01_19_001.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)