Shareholders Relations with shareholders
banner-bg
2022
Повiдомлення акцiонерiв про прийнятi загальними зборами рiшення (дата розмiщення - 08.08.2022 року).
ZAK_Doc_2022_11_23_002
ZAK_Doc_2022_11_23_002.pdf
ZAK_Doc_2022_11_23_002.pdf
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 23.11.2022 р. (дата розмiщення - 30.11.2022 р.)
ZAK_Doc_2022_11_23_001
ZAK_Doc_2022_11_23_001.docx
ZAK_Doc_2022_11_23_001.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report.xml
report.xml
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера (дата розмiщення - 17.10.2022 р.)
ZAK_Doc_2022_10_13_002
ZAK_Doc_2022_10_13_002.pdf
report.xml-15
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 13.10.2022 р. (дата розмiщення - 17.10.2022 р.)
ZAK_Doc_2022_10_13_001
ZAK_Doc_2022_10_13_001.docx
ZAK_Doc_2022_10_13_001.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report.xml
report.xml
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 30.08.2022 р. (дата розмiщення - 06.09.2022 р.)
ZAK_Doc_2022_08_30_001
ZAK_Doc_2022_08_30_001.docx
ZAK_Doc_2022_08_30_001.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report.xml
report.xml
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 10.08.2022 р. (дата розмiщення - 11.08.2022 р.)
ZAK_Doc_2022_08_10_001
ZAK_Doc_2022_08_10_001.docx
ZAK_Doc_2022_08_10_001.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report.xml
report.xml
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Особлива iнформацiя (Вiдомостi про прийняття рiшення про пoпереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв) емiтента (дата розмiщення - 08.08.2022 р.)
ZAK_Doc_2022_08_05_002
ZAK_Doc_2022_08_05_002.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report.xml
report.xml
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 05.08.2022 р. (дата розмiщення - 08.08.2022 р.)
ZAK_Doc_2022_08_05_001
ZAK_Doc_2022_08_05_001.docx
ZAK_Doc_2022_08_05_001.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report.xml
report.xml(1)
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Повiдомлення акцiонерiв про прийнятi загальними зборами рiшення (дата розмiщення - 08.08.2022 року).
ZAK_Protokol_28_DZZA
ZAK_Protokol_28_DZZA.pdf
ZAK_Protokol_28_DZZA.pdf
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
ZAK_Protokoly_pidsumky
ZAK_Protokoly_pidsumky.pdf
ZAK_Protokoly_pidsumky.pdf
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 26.07.2022 (дата розмiщення - 28 липня 2022 року)
ZAK_Doc_2022_07_28_001
ZAK_Doc_2022_07_28_001.doc
ZAK_Protokoly_pidsumky.pdf
ZAK_Doc_2022_07_28_001.doc.p7s
Бюлетень для голосування з питань обрання органiв товариства (крiм кумулятивного голосування) на дистанцiйних загальних зборах (дата розмiщення - 28 липня 2022 року)
ZAK_Buleten_NRada_20220801
ZAK_Buleten_NRada_20220801.docx
ZAK_Buleten_NRada_20220801.docx
ZAK_Buleten_NRada_20220801.docx.p7s
ZAK_Buleten_NRada_20220801
ZAK_Buleten_NRada_20220801.pdf
ZAK_Buleten_NRada_20220801.pdf
ZAK_Buleten_NRada_20220801.pdf.p7s
Бюлетень для голосування (щодо iнших питань порядку денного, крiм обрання органiв Товариства) на дистанцiйних загальних зборах (дата розмiщення - 22 липня 2022 року)
ZAK_Buleten_prostyi_20220801
ZAK_Buleten_prostyi_20220801.docx
ZAK_Buleten_prostyi_20220801.docx
ZAK_Buleten_prostyi_20220801.docx.p7s
ZAK_Buleten_prostyi_20220801
ZAK_Buleten_prostyi_20220801.pdf
ZAK_Buleten_prostyi_20220801.pdf
ZAK_Buleten_prostyi_20220801.pdf.p7s
Повiдомлення про проведення 01.08.2022 р.дистанцiйних загальних зборiв (дата розмiщення - 29 червня 2022 року).
ZAK_Doc_2022_06_29_001
ZAK_Doc_2022_06_29_001.doc
ZAK_Doc_2022_06_29_001.doc
ZAK_Doc_2022_06_29_001.doc.p7s
Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 23.06.2022 (дата розмiщення - 29 червня 2022 року)
ZAK_Doc_2022_06_29_002
ZAK_Doc_2022_06_29_002.doc
ZAK_Doc_2022_06_29_002.doc
ZAK_Doc_2022_06_29_002.doc.p7s
Перелiк документiв акцiонера (представника) для участi у дистанцiйних загальних зборах (дата розмiщення - 29 червня 2022 року)
ZAK_Doc_2022_06_29_003
ZAK_Doc_2022_06_29_003.doc
ZAK_Doc_2022_06_29_003.doc
ZAK_Doc_2022_06_29_003.doc.p7s
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 21.02.2022 р. (дата розмiщення - 21.02.2022 р.)
ZAK_Doc_2022_02_21
ZAK_Doc_2022_02_21.docx
ZAK_Doc_2022_02_21.docx
ZAK_Doc_2022_02_21.docx.p7s
report
report.xml
report.xml
report.xml.p7s
Промiжна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за четвертий квартал 2021 року (дата розмiщення - 28.01.2022 р.)
ZAK_Doc_2022_01_28_001(1)
ZAK_Doc_2022_01_28_001.docx
ZAK_Doc_2022_01_28_001.docx
ZAK_Doc_2022_01_28_001.docx.p7s
report
report.xml
report.xml
report.xml.p7s
Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2021 рiк (дата розмiщення - 29.07.2022 р.)
ZAK_Doc_2022_01_28_001(1)
ZAK_Doc_2022_01_28_001.docx
ZAK_Doc_2022_01_28_001.docx
ZAK_Doc_2022_01_28_001.docx.p7s
report
report.xml
report.xml
report.xml.p7s
Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2021 рiк (дата розмiщення - 29.07.2022 р.)
REPORT_00222226_2021
REPORT_00222226_2021.docx
REPORT_00222226_2021.docx
REPORT_00222226_2021.docx.p7s
report
report.xml
report.xml
report.xml.p7s