Shareholders Relations with shareholders
banner-bg
2021
Промiжна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за третiй квартал 2021 року (дата розмiщення - 29.10.2021 р.)
ZAK_Doc_2021_10_29_001
ZAK_Doc_2021_10_29_001.docx
ZAK_Doc_2021_10_29_001.docx
ZAK_Doc_2021_10_29_001.docx.p7s
report
report.xml
report.xml
report.xml.p7s
Особлива iнформацiя (Вiдомостi про прийняття рiшення про пoпереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв) емiтента (дата розмiщення - 29.04.2021 р.)
ZAK_Doc_2021_04_29_001
ZAK_Doc_2021_04_29_001.docx
ZAK_Doc_2021_04_29_001.docx
ZAK_Doc_2021_04_29_001.docx.p7s
report
report.xml
report.xml
report.xml.p7s
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (дата розміщення - 22.02.2021 р.)
ZAK_Doc_2021_02_22_001
ZAK_Doc_2021_02_22_001.docx
ZAK_Doc_2021_02_22_001.docx
ZAK_Doc_2021_02_22_001.docx.p7s
report
report.xml
report.xml
report.xml.p7s
Повiдомлення акцiонерiв про прийнятi загальними зборами рiшення (дата розмiщення - 31.12.2021 року).
ZAK_Protokol_DZZA20211228
ZAK_Protokol_DZZA20211228.pdf
ZAK_Protokol_DZZA20211228.pdf
ZAK_Protokol_DZZA20211228.pdf.p7s
ZAK_Protokoly_pidsumky20211228
ZAK_Protokoly_pidsumky20211228.pdf
ZAK_Protokoly_pidsumky20211228.pdf
ZAK_Protokoly_pidsumky20211228.pdf.p7s
Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 21.12.2021 (дата розмiщення - 23 грудня 2021 року)
ZAK_Doc_2021_12_21_001
ZAK_Doc_2021_12_21_001.doc
ZAK_Doc_2021_12_21_001.doc
ZAK_Doc_2021_12_21_001.doc.p7s
Бюлетень для голосування на дистанцiйних загальних зборах (дата розмiщення - 22 грудня 2021 року).
ZAK_04_Buleten_20211228
ZAK_04_Buleten_20211228.docx
ZAK_04_Buleten_20211228.docx
ZAK_04_Buleten_20211228.docx.p7s
ZAK_04_Buleten_20211228
ZAK_04_Buleten_20211228.pdf
ZAK_04_Buleten_20211228.pdf
ZAK_04_Buleten_20211228.pdf.p7s
Повiдомлення про проведення 28.12.2021 р. дистанцiйних загальних зборiв (дата розмiщення - 09 грудня 2021 року)
ZAK_Doc_2021_12_09_001
ZAK_Doc_2021_12_09_001.doc
ZAK_Doc_2021_12_09_001.doc
ZAK_Doc_2021_12_09_001.doc.p7s
Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 30.11.2021 (дата розмiщення - 09 грудня 2021 року)
ZAK_Doc_2021_12_09_002
ZAK_Doc_2021_12_09_002.doc
ZAK_Doc_2021_12_09_002.doc
ZAK_Doc_2021_12_09_002.doc.p7s
Перелiк документiв акцiонера (представника) для участi у дистанцiйних загальних зборах (дата розмiщення - 09 грудня 2021 року)
ZAK_Doc_2021_12_09_003
ZAK_Doc_2021_12_09_003.doc
ZAK_Doc_2021_12_09_003.doc
ZAK_Doc_2021_12_09_003.doc.p7s
Повiдомлення акцiонерiв про прийнятi загальними зборами рiшення (дата розмiщення - 30.04.2021 року).
ZAK_Protokol_DZZA_2021
ZAK_Protokol_DZZA.pdf
ZAK_Protokol_DZZA_2021.pdf
ZAK_Protokol_DZZA_2021.pdf.p7s
ZAK_Protokoly_pidsumky2021
ZAK_Protokoly_pidsumky2021.pdf
ZAK_Protokoly_pidsumky2021.pdf
ZAK_Protokoly_pidsumky2021.pdf.p7s
Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 20.04.2021 (дата розмiщення - 22 квiтня 2021 року)
ZAK_Doc_2021_04_22_001
ZAK_Doc_2021_04_22_001.doc
ZAK_Protokoly_pidsumky2021.pdf
ZAK_Doc_2021_04_22_001.doc.p7s
Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах (дата розміщення - 14 квітня 2021 року).
ZAK_04_Buleten_20210426s
ZAK_04_Buleten_20210426s.doc
ZAK_04_Buleten_20210426s.doc
ZAK_04_Buleten_20210426s.doc.p7s
ZAK_04_Buleten_20210426
ZAK_04_Buleten_20210426.pdf
ZAK_04_Buleten_20210426.pdf
ZAK_04_Buleten_20210426.pdf.p7s
Повiдомлення про проведення 26.04.2021 р. дистанцiйних загальних зборiв (дата розміщення - 25 березня 2021 року)
ZAK_Doc_2021_03_25_001
ZAK_Doc_2021_03_25_001.doc
ZAK_Doc_2021_03_25_001.doc
ZAK_Doc_2021_03_25_001.doc.p7s
Перелiк документiв акцiонера (представника) для участi у дистанцiйних загальних зборах (дата розміщення - 25 березня 2021 року)
ZAK_Doc_2021_03_25_003
ZAK_Doc_2021_03_25_003.doc
ZAK_Doc_2021_03_25_003.doc
ZAK_Doc_2021_03_25_003.doc.p7s
Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 15.03.2021 (дата розміщення - 25 березня 2021 року)
ZAK_Doc_2021_03_25_002
ZAK_Doc_2021_03_25_002.doc
ZAK_Doc_2021_03_25_002.doc
ZAK_Doc_2021_03_25_002.doc.p7s
Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк (дата розмiщення - 29.04.2021 р.)
REPORT_00222226_2020
REPORT_00222226_2020.docx
REPORT_00222226_2020.docx
REPORT_00222226_2020.docx.p7s
report
report.xml
report.xml
report.xml.p7s