Екологія Турбота про довкілля
banner-bg
ПрАТ «Запоріжабразив» системно реалізує заходи з екологічної модернізації виробництва. Ми поступово займаємося реконструкцією аспіраційного обладнання, замінюючи системи пиловловлення на сучасні установки з тканинною фільтрацією. Це дозволяє уникнути використання води в пилозбірниках, зменшити викиди пилу в навколишнє середовище та збільшити повторне використання вловленого пилу.
82
апарати
з тканинною фільтрацією на 25 аспіраційних установках.
Найзначнішими з заходів за останні роки стали реконструкція газоочисних установок (ГОУ) від печі №1 та №2 цеху №2.
Окрім того, виконана модернізація аспіраційних установок (АУ) №13, 14 та 16 у цеху №2. У 2020 році було завершено реконструкцію ГОУ від печі №2 цеху №2.
Це серйозний проєкт дозволив підприємству зменшити викиди в атмосферне повітря більш ніж у чотири рази.
22
мільйона гривень
Загальна вартість реконструкції
У 2021 році було проведено реконструкцію аспіраційних установок АУ-13 та АУ-14 у цеху №62. Це дозволило комбінату знизити викиди пилу в атмосферу до 22-24 мг/м. куб, а вловлений пил повторно використовувати. Загальні витрати на реконструкцію відповідних аспіраційних установок склали понад 2,5 мільйона гривень.
У 2022 році в цеху №62 виконали модернізацію АУ-16. За попередніми розрахунками, витрати на покращення агрегату склали близько одного мільйона гривень. Невдовзі комбінат планує розпочати розробку проєкту зі створення системи безперервного моніторингу викидів від печей №1 та №2 цеху №2.
3,5
мільйона гривень
Загальна вартість реконструкції у 2021-2022 рр
Водокористування та водовідведення підприємства
Водокористування та водовідведення підприємства
Абразивне виробництво використовує на виробничі потреби технічну воду з річка Дніпро, а для питомих потреб – питну воду. Всі зливові та шламові стічні води з території підприємства поступають на загальні очисні споруди комбінату, після яких очищена вода використовується для поповнення замкнутого водоциклу підприємства або у технологічних процесах і тільки частково, відводиться у річку Мокра Московка, та далі у річку Дніпро.
Екологічний моніторинг на підприємстві
Екологічний моніторинг на підприємстві
Екологічний моніторинг на підприємстві є важливою складовою діяльності, спрямованою на забезпечення додержання екологічних норм і стандартів, а також на оцінку впливу підприємства на навколишнє середовище. У даному випадку, «Запоріжабразив» дбає про проведення регулярного моніторингу викидів та скидів забруднюючих речовин, які можуть виникати під час функціонування технологічного обладнання.
Для забезпечення якісного моніторингу на підприємстві організований екологічний підрозділ. Його склад включає природоохоронну лабораторію, яка оснащена необхідним обладнанням для проведення вимірювань та аналізу зразків середовища. У лабораторії працює кваліфікований персонал, який володіє необхідними навичками і знаннями у галузі екології. Крім того, екологічний підрозділ має відповідні документи і ліцензії, що дозволяють йому проводити необхідні виміри та аналізи.
Управління відходами
Управління відходами
До недавнього часу відходи абразивного виробництва вивозились на полігон промислових відходів на захоронення.
У теперішній час «Запоріжабразив» реалізує стратегію з максимального залучення у виробництво матеріалів, які мають ресурсну цінність.
Для цього на всіх дільницях підприємства організовані умови для роздільного збирання відходів.
Небезпечні відходи зберігаються у спеціально відведених, обладнаних місцях та передаються на утилізацію організаціям, які мають відповідні ліцензії.
Озеленення території підприємства та санітарно – захисної зони
Озеленення території підприємства та санітарно – захисної зони
Запоріжський абразивний комбінат системно впорядковує територію підприємства та свою санітарно-захисну зону, висаджує нові зелені насадження, проводить постійний нагляд за ними (полив, обрізку) і проводить покіс трави та карантинних рослин.
Площа зелених насаджень складає 30% від території промислового майданчика підприємства.
Працівники комбінату регулярно приймають активну участь в суботниках з прибирання закріплених за підприємством територій і в міських екологічних акціях.
Надання інформації екологічного характеру, реагування на звернення та скарги
Організацію надання усім зацікавленим особам інформації стосовно питань екології (звернення, скарги) покладено на в.о начальника управління охорони навколишнього середовища підприємства Слюніна Дмитра Вікторовича.
адреса електронної пошти:
[email protected]
телефон для звернення:
+ 38 (061) 287-67-17