Акціонерам Взаємодія з акціонерами
banner-bg
2024
Документи дистанційних річних загальних зборів акціонерів 24 червня 2024 року"
Бюлетень для голосування (щодо iнших питань порядку денного, крiм обрання органiв Товариства) на дистанцiйних загальних зборах (дата розмiщення - 14 червня 2024 року)
ZAK2024_04_ZAK_Buleten_20240624
ZAK2024_04_ZAK_Buleten_20240624.doc
Повідомлення про проведення 24.06.2024 р. дистанцiйних річних загальних зборів (дата розміщення - 24 травня 2024 року)
ZAK2024_01_Повiдомлення про проведення дистанцiйних загальних зборiв
ZAK2024_01_Повiдомлення про проведення дистанцiйних загальних зборiв.pdf
Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 17.05.2024 (дата розміщення – 24 травня 2024 року)
ZAK2024_02_Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 17.05.2024
ZAK2024_02_Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 17.05.2024.pdf
Перелiк документiв акцiонера (представника) для участi у дистанцiйних загальних зборах (дата розміщення – 24 травня 2024 року)
ZAK2024_03_Перелiк документiв для участi у дистанцiйних загальних зборах
ZAK2024_03_Перелiк документiв для участi у дистанцiйних загальних зборах.pdf