Акціонерам Взаємодія з акціонерами
banner-bg
2024
Документи дистанційних річних загальних зборів акціонерів 2024 року.
Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2023 рiк (дата розмiщення - 22.07.2024)
REPORT_00222226_2023
REPORT_00222226_2023.docx
report.xml
Повiдомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації (дата розмiщення -08.07.2024)
INF_NSV_08_07_2024
INF_NSV_08_07_2024.docx
report.xml
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 28.06.2024 (дата розмiщення - 08.07.2024)
person_o_28_06_2024
person_o_28_06_2024.docx
report.xml
Повiдомлення акцiонерiв про прийнятi загальними зборами акціонерів рiшення (дата розмiщення – 04.07.2024).
ZAK_Protokol_30_DZZA
ZAK_Protokol_30_DZZA
ZAK_Protokol_30_DZZA.pdf
КЕП
ZAK_Protokoly_pidsumky_DZZA_2024
ZAK_Protokoly_pidsumky_DZZA_2024
ZAK_Protokoly_pidsumky_DZZA_2024.pdf
КЕП
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 27.06.2024 (дата розмiщення - 28.06.2024)
person_o_27_06_2024
ZAK_Doc_2024_06_27_001
person_o_27_06_2024.docx
ZAK_Doc_2024_06_27_001.docx
report.xml
report.xml
Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 19.06.2024 (дата розмiщення - 20.06.2024)
ZAK2024_05_Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 19.06.2024
ZAK2024_05_Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 19.06.2024.pdf
Бюлетень для голосування (щодо iнших питань порядку денного, крiм обрання органiв Товариства) на дистанцiйних загальних зборах (дата розмiщення - 14.06.2024)
ZAK2024_04_ZAK_Buleten_20240624
ZAK2024_04_ZAK_Buleten_20240624.doc
Повідомлення про проведення 24.06.2024 дистанцiйних річних загальних зборів (дата розміщення - 24.05.2024)
ZAK2024_01_Повiдомлення про проведення дистанцiйних загальних зборiв
ZAK2024_01_Повiдомлення про проведення дистанцiйних загальних зборiв.pdf
Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 17.05.2024 (дата розміщення – 24.05.2024)
ZAK2024_02_Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 17.05.2024
ZAK2024_02_Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 17.05.2024.pdf
Перелiк документiв акцiонера (представника) для участi у дистанцiйних загальних зборах (дата розміщення – 24.05.2024)
ZAK2024_03_Перелiк документiв для участi у дистанцiйних загальних зборах
ZAK2024_03_Перелiк документiв для участi у дистанцiйних загальних зборах.pdf
Організаційна структура ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" з 01.07.2024
orgstructura_zaporigabraziv
orgstructura_zaporigabraziv.pdf (1)
Структура власності ПрАТ "Запорізький абразивний комбінат" станом на 31.12.2023
ZAK_Struktura_vlasnosti_R608p
ZAK_Struktura_vlasnosti_R608p.pdf
Фінансова звітність за 2023 рік (дата розміщення – 04.07.2024)
ZAK_zvitnist_2023_konsolidovana
ZAK_zvitnist_2023_konsolidovana.pdf
ZAK_zvitnist_2023
ZAK_zvitnist_2023.pdf